Huidtherapie

De huidtherapeut is een relatief nieuw beroep. Het is in de jaren zeventig ontstaan als een initiatief van plastisch chirurgen, dermatologen en schoonheidsspecialisten. De huidtherapeut is inmiddels uitgegroeid tot een paramedische discipline in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Huidtherapeuten zijn HBO-gediplomeerden, die voldoen aan wettelijk vastgelegde opleidings- en deskundigheidseisen. Sinds 2003 is het beroep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg geregeld. Bovendien is de opleidingstitel: ‘huidtherapeut’ beschermd, waardoor niet iedereen zich zomaar huidtherapeut mag noemen. In 2011 is de huidtherapeut direct toegankelijk geworden, wat betekend dat u tegenwoordig geen doorverwijzing meer nodig heeft.

De huidtherapeut is een paramedici op het gebied van de gezonde, beschadigde en zieke huid. De huidtherapeut verleent paramedische en cosmedische zorg. De zorg wordt op professionele en verantwoorde wijze verleent. Huidtherapeutische zorg baseert het professioneel handelen op beschikbare wetenschappelijke kennis (Evidence Based Practice) of op gemeenschappelijke ervaringskennis waarover binnen de beroepsgroep overeenstemming bestaat (Best Practice). Daarnaast wordt door de huidtherapeut gebruik gemaakt van richtlijnen en classificaties. Wanneer u de huidtherapeut bezoekt wordt er bepaald of u in aanmerking komt voor een huidtherapeutische behandeling en krijgt u deskundig advies. De keuze voor de huidtherapeut is een keuze voor een professionele en adequate behandeling.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.